Neke od servisa koje smo kreirali za potrebe Solidus platforme i Solidus ERP aplikacije poklanjamo besplatno na korišćenje programerima i svima koji imaju potrebu da u svoje sisteme integrišu informacije od opšteg značaja. Lista servisa sa načinom upotrebe je prikazana ispod.