Saznajte više o veličanstvenom spoju poslovanja i tehnologije koji omogućuje Solidus

Upravljanje podacima o partnerima

Svi poslovni softveri na nekom nivou prate podatke o poslovnim partnerima. Tu nemamo ništa novo ni spektakularno da ponudimo jer i naš softver zahteva unos podataka o partneru, njegovom PIB-u i/ili matičnom broju, adresi i klasifikaciju partnera. Pojedini softveri... read more

Hibridne mobilne web aplikacije 2. deo

U prethodnom tekstu smo pokušali da objasnimo prednosti razvoja hibridnih mobilnih aplikacija kada je potrebno da mobilno rešenje funkcioniše na više platformi. Pored toga što je sam razvoj neuporedivo brži i jeftiniji, mnogo je više softverskih inženjera koji vladaju... read more

Budite sigurni u vaše plaćanje

Solidus platforma se trudi da vam, gde god je to omoguće, ne samo olakša posao već podigne nivo sigurnosti u radu. Jedan od najočiglednijih primera jesu nalozi za plaćanje. Sa našom platformom smo pokrili kako dinarske tako i devizne naloge za prenos a omogućili smo i... read more

Hibridne mobilne web aplikacije 1. deo

Razvoj mobilnih aplikacija, još od 2007. godine i pojave prvog iPhone pametnog telefona, svakodnevno dobija na značaju, i to ne samo u domenu zabavnih programčića za širu publiku i mobilnih video igrica, već i u poslovnom svetu, za najrazličitije namene. Uspeh... read more

Iz ugla korisnika

Gradeći SOLIDUS platformu, mi smo se potrudili da zadovoljimo dva osnovna principa a to je da: omogućimo aktivnu ulogu svih aktera u poslovnim procesima i to sa obe strane (kako izdvojenog knjigovodstva tako i vlasnika i zaposlenih u malim firmama) omogućimo... read more

Kalendar dešavanja i obaveštenja

Plutajući prozor „Kalendar“ služi za unos obaveštenja, napomena, zadataka i upozorenja na nivou aplikacije. Osnovni prozor prikazuje trenutni mesec, sa mogućnošću prelaska na prethodne i naredne mesece klikom na tastere sa strelicama (levo i desno) u vrhu prozora.... read more

Fleksibilna arhitektura

Kada razvijate kompleksan softverski sistema, veoma je teško predvideti i na vreme planirati sve funkcionalnosti, izmene i korisničke zahteve koji se mogu pojaviti u budućnosti. Osmišljavanje svakog detalja jedne takve aplikacije zahtevalo bi neprihvatljivo mnogo... read more

Interni sistem za podršku

Najbrži način za rešavanje bilo kakvog problema vezanog za Solidus ERP aplikaciju je putem tiketa za podršku. Na taj način podrška dobija trenutnu notifikaciju da je tiket postavljen, u sistemu ostaje trag o prijavi, a nakon ispravke ili razrešenja problema korisnik... read more

Notifikacije u Solidus aplikaciji

U Solidus ERP aplikaciji su implementirane sistemske poruke koje korisnike obaveštavaju o rezultatima akcija ili im pružaju dodatne informacije važne za rad. Opšta obaveštenja su prikazana na sivom polju, sa odgovarajućom ikonicom, u gornjem desnom uglu ekrana... read more