U Solidus ERP aplikaciji su implementirane sistemske poruke koje korisnike obaveštavaju o rezultatima akcija ili im pružaju dodatne informacije važne za rad.

Opšta obaveštenja su prikazana na sivom polju, sa odgovarajućom ikonicom, u gornjem desnom uglu ekrana aplikacije.

Kada sistem uspešno obavi zadatu radnju dobićete poruku u na zelenom polju u gornjem desnom uglu aplikacije.

Kada neku akciju nije moguće obaviti ili se desi greška prilikom izvršenja dobićete poruku o grešci na crvenom polju u desnom gornjem uglu prozora aplikacije kao što je prikazano na slici ispod.

Notifikacije će se, u zavisnosti od tipa, nakon nekoliko sekundi sama ukloniti sa ekrana. Ukoliko želite, možete je isključiti i klikom na „X“ u desnom uglu poruke.