Kalendar dešavanja i obaveštenja

Plutajući prozor „Kalendar“ služi za unos obaveštenja, napomena, zadataka i upozorenja na nivou aplikacije. Osnovni prozor prikazuje trenutni mesec, sa mogućnošću prelaska na prethodne i naredne mesece klikom na tastere sa strelicama (levo i desno) u vrhu prozora....

Interni sistem za podršku

Najbrži način za rešavanje bilo kakvog problema vezanog za Solidus ERP aplikaciju je putem tiketa za podršku. Na taj način podrška dobija trenutnu notifikaciju da je tiket postavljen, u sistemu ostaje trag o prijavi, a nakon ispravke ili razrešenja problema korisnik...

Notifikacije u Solidus aplikaciji

U Solidus ERP aplikaciji su implementirane sistemske poruke koje korisnike obaveštavaju o rezultatima akcija ili im pružaju dodatne informacije važne za rad. Opšta obaveštenja su prikazana na sivom polju, sa odgovarajućom ikonicom, u gornjem desnom uglu ekrana...