Solidus platforma se trudi da vam, gde god je to omoguće, ne samo olakša posao već podigne nivo sigurnosti u radu.

Jedan od najočiglednijih primera jesu nalozi za plaćanje. Sa našom platformom smo pokrili kako dinarske tako i devizne naloge za prenos a omogućili smo i lako generisanje naloga za prenos za:

  • ulazne račune
  • obračun zarada
  • PDV obračuna
  • ostale relevantne finansijske transakcije u sistemu.

Od sada ćete moći da jednostavnim komandom za kreiranje naloga za prenos moći da generišete bilo koju vrstu nalog za prenos, da ih pregledate, obeležite za eksport u xml format (pojedinačno ili u paketu) i da ih prosledite online sistemu banke.

Možda će mnogi od vas reći da u svakom online sistemu banke postoji mogućnost za pravljenje templatea i da ovo nije ništa novi i revolucionarno i mi bismo se možda i složili sa tim da se i nama nije dešavalo da unesemo pogrešan iznos kao i pogrešan poziv na broj i da stoga, bez obzira na template banke, ipak, sve višestruko proveravamo.

Kroz Solidus će sistem generisati za svaki dokument, tačan broj računa, iznos, poziv na broj i ostaviti vam mogućnost da vodite evidenciju o pripremljenim i poslatim (tj. plaćenim nalozima).

Svaki nalog će dobiti svoj jedinstveni interni broj i sistem će automatski povezivati otvorene stavke na osnovu internog broja jednom kada preuzmete izvode iz banke.

Pošto je bilo jasno da nije moguće pokriti sve slučajeve, mi smo napravili:

  • ručno kreiranje naloga za prenos (dinarskog i deviznog)
  • uneli sve šifre plaćanja
  • sve kodove banaka u Srbiji
  • najčešće korišćene SWIFT kodove u svetu za devizna plaćanja
  • šifre osnova plaćanja za devizne naloge

u nadi da vam olakšamo rad i eliminišemo mogućnost nastanka grešaka.

Stoga smo implementirali i proveru modula 97, kao i poziv na najčešće korišćene račune za uplatu javnih prihoda a od vas očekujemo da, kroz komentare i direktan kontakt, nam javite vaše utiske o ovim funkcionalnostima kao i da dobijemo predloge za dalje unapređenje.