Solidus ERP

Solidus ERP je jedna od implementacija Solidus platforme za razvoj softvera. Predstavlja kompletan poslovni informacioni sistem za mala i srednja preduzeća u formi modularnog cloud servisa. Koncipiran je tako da se lako prilagođava i brzo proširuje kako bi izdržao test vremena i odgovorio na sve trenutne i buduće potrebe vašeg biznisa.

=

Uvek i na svakom mestu

Budući da je Solidus sistem baziran na savremenim internet tehnologijama i fleksibilnoj arhitekturi, dostupan je u svakom trenutku i sa bilo kog računara, uključujući i verzije za mobilne uređaje da bi najvažnije informacije bile uvek na dohvat ruke. Pri tome je posebna pažnja posvećena sigurnosti podataka, performansama i optimalnom iskorišćenju serverskih i klijentskih resursa.

=

Prilagodljivo i pristupačno

Modularnost Solidus rešenja omogućuje vam da izabrane komponente prilagodite zahtevima posla i na taj način slobodno upravljate troškovima, uz uključivanje novih funkcionalnosti kada se pojavi potreba. Uz to smo predvideli i povezivanje  sa postojećim sistemima i drugim softverskim rešenjima, pa će vaši podaci ostati dostupni.

Funkcionalnosti

 • Interaktivni dashboard
 • Tablerani prikaz sa naprednim opcijama
 • Interaktivne forme i prozori
 • Servisi za štampu
 • Upravljanje pravima korisnika
 • Digitalno potpisivanje kvalifikovanim sertifikatom
 • Upravljanje dokumentima
 • Izveštavanje i eksport podataka
 • Onlajn plaćanje
 • Notifikacije i poruke
 • Mobila pomoćna aplikacija za Android i iOS
 • Ugrađena korisnička podrška
 • Beleženje svih aktivnosti u sistemu
 • Komunikacija sa eksternim servisima
 • Čuvanje rezervne kopije podataka i arhiviranje

Moduli

Opšte

 • Kalendar sa vestima i dešavanjima
 • Upravljanje korisnicima
 • Interaktivna podrška (ticketing sistem)
 • Rad sa više kompanija

Poslovanje

 • Podaci o kompaniji
 • Partneri i banke sa kontaktima i drugim detaljima
 • Kadrovska evidencija
 • Službena putovanja
 • Računi, knjižna odobrenja, avansi, uvoz
 • Izvodi iz banke
 • Blagajna
 • Nalozi za prenos
 • Službena putovanja
 • Osnovna sredstva
 • Izveštavanje

Knjigovodstvo

 • Knjiženje
 • Obračun PDV-a
 • Bilansi
 • Obračun zarade
 • Izveštaji

Roba i usluge

 • Ulaz
 • Izlaz
 • Zalihe
 • Proizvodi

Pisarnica