Solidus je napredna modularna softverska platforma za razvoj multifunkcionalnih rešenja. Sastoji se od modula, komponenti i mehanizama koji se jednostavno mogu kombinovati na različite načine i tako prilagoditi širokom spektru poslovnih potreba.

Standardni moduli Solidus platforme sadrže sve osnovne funkcije za planiranje resursa preduzeća, a moguće je i brzo prilagođavanje i razvoj novih modula prema specifičnim potrebama. Pri tome finalno rešenje može biti implementirano kao cloud servis (Solidus ERP) ili na infrastrukturi klijenta.

Upravljanje podacima o partnerima

Svi poslovni softveri na nekom nivou prate podatke o poslovnim partnerima. Tu nemamo ništa novo ni spektakularno da ponudimo jer i naš softver zahteva unos podataka o partneru, njegovom PIB-u i/ili matičnom broju, adresi i klasifikaciju partnera. Pojedini softveri...
Saznajte više

Hibridne mobilne web aplikacije 2. deo

U prethodnom tekstu smo pokušali da objasnimo prednosti razvoja hibridnih mobilnih aplikacija kada je potrebno da mobilno rešenje funkcioniše na više platformi. Pored toga što je sam razvoj neuporedivo brži i jeftiniji, mnogo je više softverskih inženjera koji vladaju...
Saznajte više

Budite sigurni u vaše plaćanje

Solidus platforma se trudi da vam, gde god je to omoguće, ne samo olakša posao već podigne nivo sigurnosti u radu. Jedan od najočiglednijih primera jesu nalozi za plaćanje. Sa našom platformom smo pokrili kako dinarske tako i devizne naloge za prenos a omogućili smo i...
Saznajte više

Hibridne mobilne web aplikacije 1. deo

Razvoj mobilnih aplikacija, još od 2007. godine i pojave prvog iPhone pametnog telefona, svakodnevno dobija na značaju, i to ne samo u domenu zabavnih programčića za širu publiku i mobilnih video igrica, već i u poslovnom svetu, za najrazličitije namene. Uspeh...
Saznajte više

Iz ugla korisnika

Gradeći SOLIDUS platformu, mi smo se potrudili da zadovoljimo dva osnovna principa a to je da: omogućimo aktivnu ulogu svih aktera u poslovnim procesima i to sa obe strane (kako izdvojenog knjigovodstva tako i vlasnika i zaposlenih u malim firmama) omogućimo...
Saznajte više

Koje ERP rešenje trenutno koristi vaša kompanija?

Pogledajte rezultate

Loading ... Loading ...

Demo verzija Solidus ERP aplikacije će biti dostupna za

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)