Gradeći SOLIDUS platformu, mi smo se potrudili da zadovoljimo dva osnovna principa a to je da:

  • omogućimo aktivnu ulogu svih aktera u poslovnim procesima i to sa obe strane (kako izdvojenog knjigovodstva tako i vlasnika i zaposlenih u malim firmama)
  • omogućimo funkcionalnosti u okviru svakog procesa samo do onog nivoa koja je korisniku neophodna da završi zadatak koji ima ispred sebe i time sakrijemo kompleksnost procesa

Jedan od brojnih primera koji objašnjava ovu našu ideju jeste i rad sa izvodima iz banke. Najčešći scenario jeste da korisnik prilikom posete online site-u banke preuzme izvod u PDF formatu i prosledi ga mail-om knjigovođi ali ni poseta banci direktno sa sve poštanskim fahom, kjlučićem i dostavljam papira knjigovođi u fascikli koja služi samo za to nije strana u našim uslovima.

Postoji još jedan model, a to je davanje knjigovođi autentikacione kartice sa PIN-om za direktan pristup bankovnom računu, gde o sigurnosnim implikacijama ne treba puno ni raspravljati.

Mi smo se odlučili za pravljenje aplikacije gde će poslovni korisnik preuzeti izvod iz banke ne u papiru ili PDF-u, već u XML-u (a ako ne može nikako drugačije, u slučaju Komercijalne Banke, u TXT obliku).

Jednom definisani bankovni računi preduzeća u sekciji Moje Poslovanje/Podaci o kompaniji/Informacije/Banke i računi su sve što je potrebno da bi mogli da preuzimate izvode iz banke.

Zašto biste se uopšte bavili preuzimanjem izvoda iz banke ako je to nešto za šta Vi plaćete vašeg knjigovođu?

Zato što je to pre svega izuzetno prosto, jer dovoljno je kada posetite site banke i preuzmete izvode da ih učitate u Solidus-u. Softver je dovoljno pametan da na osnovu podataka iz izvoda shvati o kojoj banci i kojem računu je reč, da se prilagodi tom formatu i da Vam prikaže podatke o izvodu iz banke.

Softver će Vam obeležiti sve redove sa novim klijentima (ili novim računima postojećih klijenata) a sve što Vi treba da uradite jeste da ih potvrdite.

Nakon toga ostaje Vam da tamo gde niste koristili naš softver prilikom generisanja naloga za prenos (tj. tamo gde softver ne prepozna interni broj naloga na izvodu iz banke) da povežete izvod iz banke sa ulaznim ili izlaznim fakturama (inače će softver i to uraditi za Vas).

Verujem da ćete se zaprepastiti kada shvatite da izvod sa 20-tak redova možete da obradite za nekoliko minuta i da time dobijete kompletnu i tačnu sliku ko Vam je šta i kada platio, i još bitnije ko je Vama i kome ste Vi u određenom trenutku dužni.

A šta je sa knjigovođama? Oni će Vam biti više nego zahvalni, jer su podaci već tu, uneti na sistem a softver je dovoljno pametan da na osnovu konfiguracije i šifara naloga za plaćanje kreira naloge za knjiženje na kojima će oni imati minimalne intervencije.

Ukratko, skinete file iz banke, učitate u sistem, proverite nove klijente i povežete otvorene stavke. Knjigovođa nema Vašu karticu i ne postoji mogućnost grešaka jer se svi podaci učitavaju direktno iz banke.