Upravljanje podacima o partnerima

Svi poslovni softveri na nekom nivou prate podatke o poslovnim partnerima. Tu nemamo ništa novo ni spektakularno da ponudimo jer i naš softver zahteva unos podataka o partneru, njegovom PIB-u i/ili matičnom broju, adresi i klasifikaciju partnera. Pojedini softveri...

Budite sigurni u vaše plaćanje

Solidus platforma se trudi da vam, gde god je to omoguće, ne samo olakša posao već podigne nivo sigurnosti u radu. Jedan od najočiglednijih primera jesu nalozi za plaćanje. Sa našom platformom smo pokrili kako dinarske tako i devizne naloge za prenos a omogućili smo i...

Iz ugla korisnika

Gradeći SOLIDUS platformu, mi smo se potrudili da zadovoljimo dva osnovna principa a to je da: omogućimo aktivnu ulogu svih aktera u poslovnim procesima i to sa obe strane (kako izdvojenog knjigovodstva tako i vlasnika i zaposlenih u malim firmama) omogućimo...