Hibridne mobilne web aplikacije 2. deo

U prethodnom tekstu smo pokušali da objasnimo prednosti razvoja hibridnih mobilnih aplikacija kada je potrebno da mobilno rešenje funkcioniše na više platformi. Pored toga što je sam razvoj neuporedivo brži i jeftiniji, mnogo je više softverskih inženjera koji vladaju...

Hibridne mobilne web aplikacije 1. deo

Razvoj mobilnih aplikacija, još od 2007. godine i pojave prvog iPhone pametnog telefona, svakodnevno dobija na značaju, i to ne samo u domenu zabavnih programčića za širu publiku i mobilnih video igrica, već i u poslovnom svetu, za najrazličitije namene. Uspeh...

Fleksibilna arhitektura

Kada razvijate kompleksan softverski sistema, veoma je teško predvideti i na vreme planirati sve funkcionalnosti, izmene i korisničke zahteve koji se mogu pojaviti u budućnosti. Osmišljavanje svakog detalja jedne takve aplikacije zahtevalo bi neprihvatljivo mnogo...