Plutajući prozor „Kalendar“ služi za unos obaveštenja, napomena, zadataka i upozorenja na nivou aplikacije.

Osnovni prozor prikazuje trenutni mesec, sa mogućnošću prelaska na prethodne i naredne mesece klikom na tastere sa strelicama (levo i desno) u vrhu prozora. Posebno je obeležen današnji dan, a dani za koje postoje uneta dešavanja ili poruke obeleženi su malom zelenom tačkom.

U dnu prozora izlistana su dešavanja za izabrani dan, sa opcijama brisanja i izmene.

Sa desne strane, u donjem delu prozora, nalaze se dva tastera. Taster predstavljen ikonicom koja predstavlja kalendar služi za brzi prelazak na današnji dan u kalendaru. Klikom na taster obeležen „+“ ikonicom otvara se unutrašnji prozor za unos novog događaja.

Pri unosu novog događaja potrebno je odrediti da li se aktivnost celodnevna ili se definiše za određeni period dana, uneti kratki naziv i detaljniji opis, a zatim izabrati tip i kategoriju aktivnosti.

Ako je potrebno da se poruka ili aktivnost odnosi samo na određene korisnike, na tabu „Osobe“ je potrebno izabrati korisnike koji treba da vide aktivnost.