Najbrži način za rešavanje bilo kakvog problema vezanog za Solidus ERP aplikaciju je putem tiketa za podršku. Na taj način podrška dobija trenutnu notifikaciju da je tiket postavljen, u sistemu ostaje trag o prijavi, a nakon ispravke ili razrešenja problema korisnik biva obavešten o promeni statusa.

Prozor za pregled tiketa i prijavu novog problema ili predloga prikazan je na sledećoj slici.

U tabeli su u startu prikazani otvoreni tiketi. Izborom iz padajućih lista moguće je filtriranje pregleda tiketa prema kategorijama, statusima i prioritetima.

Klikom na tiket otvara se poseban prozor za izmene i uređenje postojećeg zahteva.

 

Novi tiket otvara se klikom na dugme „Prijavi novi tiket“. Potrebno je izabrati jednu od kategorija i prioritet, a zatim uneti opis problema, predloga ili sugestije.

Pri izboru prioriteta pokušajte da realno procenite važnost problema i uticaj na rad u aplikaciji. Ukoliko greška ne blokira korišćenje aplikacije nemojte birati najviši prioritet.